Tiếng Việt

Làm việc với các ô Excel trong Java bằng API APIA API

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng Java làm việc với Excel từ bên trong các ứng dụng Java của bạn, bạn sẽ quan tâm đến việc cung cấp chức năng thao tác dữ liệu Excel trong ứng dụng của bạn. Excel cho phép bạn định dạng kiểu dáng ô, đặt loại ô thành các loại dữ liệu khác nhau, lấp đầy một ô với các màu khác nhau, v.
tháng 8 22, 2023 · 9 phút · Kashif Iqbal

Chèn tiêu đề và chân trang trong Excel bằng Apache Poi cho Java

Apache Poi là một thư viện Java phổ biến cho phép bạn làm việc với các định dạng Microsoft Office, bao gồm cả bảng tính Excel. Mô-đun Apache POI từ XSSF (Định dạng bảng tính XML) hoạt động với các tệp Excel ở định dạng dựa trên XML mới hơn, thường được gọi là . XLSX . Các tiêu đề và chân trang trong Excel là các khu vực ở trên cùng và dưới cùng của mỗi trang trong một bảng tính nơi bạn có thể đặt nội dung như tiêu đề, số trang, ngày và thông tin liên quan khác.
tháng 8 19, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Làm việc với các công thức excel trong các ứng dụng Java với thư viện Apache POI

Các khả năng công thức mạnh mẽ của Microsoft Excel, rất cần thiết để thực hiện các tính toán phức tạp, phân tích dữ liệu và tạo các báo cáo động. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tự động hóa các hoạt động công thức này bằng thư viện Java? Đó là nơi mà Apache Poi phát huy tác dụng. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách sử dụng thư viện Apache POI để tính toán các công thức Excel từ bên trong ứng dụng Java của bạn và lưu sổ làm việc dưới dạng Tệp XLSX.
tháng 8 17, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm hình ảnh trong ô Excel với Java POI

Hình ảnh làm cho bạn hiểu bất kỳ câu chuyện một cách dễ dàng. Đó là một câu nói nổi tiếng rằng một bức tranh đáng giá ngàn lời nói. Microsoft Excel cho phép bạn chèn hình ảnh trong bảng tính của bạn trong các ô và ghi lại các sự kiện chống lại những điều này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ ra cách sử dụng API POI APIA để chèn hình ảnh vào Excel Tệp XLSX bằng cách sử dụng Java.
tháng 8 11, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Đọc tệp excel trong java với apache poi

Các tệp Excel được sử dụng rộng rãi để duy trì các bộ dữ liệu lớn và để phân tích dữ liệu thống kê. Đọc các tệp Excel trong các ứng dụng Java là một tính năng được sử dụng rộng rãi để truy cập và phân tích dữ liệu. Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng Java, người có ý định cung cấp chức năng của đọc các tệp excel trong Java , Apache POI cho Java nên là lựa chọn rõ ràng của bạn.
tháng 8 8, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Tạo sổ làm việc Excel trong Java bằng cách sử dụng Apache POI

Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã trải qua các chi tiết của Apache Poi, API Java nguồn mở để làm việc với các định dạng tệp Microsoft. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi qua thành phần Apache POI để làm việc với Excel Workbooks. Chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cách sử dụng Apache POI để tạo tệp Excel và thêm các tờ vào nó bằng thư viện Java này.
tháng 8 2, 2023 · 5 phút · Kashif Iqbal

Apache POI-Thư viện Java nguồn mở cho các định dạng tệp Microsoft Office

Apache POI (triển khai obfuscation kém) là một thư viện Java nguồn mở phổ biến được phát triển bởi Quỹ phần mềm Apache. POI là viết tắt của việc triển khai obfuscation kém, người ta hài hước tham khảo các định dạng tệp nhị phân độc quyền của Microsoft. Mục đích chính của Apache POI là cung cấp cho các nhà phát triển Java một bộ API cho phép họ đọc, viết và thao tác các định dạng tệp Microsoft Office khác nhau, chẳng hạn như bảng tính Excel (.
tháng 8 1, 2023 · 5 phút · Kashif Iqbal

Cách thêm siêu liên kết vào excel bằng C#

Excel là một công cụ đặc biệt để làm việc với các bộ dữ liệu lớn, trực quan hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu thống kê. Mặc dù tạo báo cáo dữ liệu chi tiết trong Excel, một số dữ liệu nhất định có thể yêu cầu được liên kết với các nguồn dữ liệu bên ngoài, trang web, địa chỉ email và vị trí đích trong một bảng tính khác trong cùng một sổ làm việc.
tháng 6 26, 2023 · 7 phút · Kashif Iqbal

Đặt kiểu ô trong Excel bằng API NPOI trong C#

Áp dụng một phong cách cho một ô hoặc tập hợp các ô là một hoạt động rất phổ biến trong khi làm việc với sổ làm việc trong Excel. Bằng cách tạo kiểu ô, chúng tôi có nghĩa là áp dụng một tập hợp các định dạng được xác định như phông chữ, kích thước phông chữ, định dạng số, đường viền ô và bóng ô. Điều này giúp cải thiện và trực quan hóa dữ liệu tốt hơn để tham khảo nhanh.
tháng 5 20, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Bảo vệ bảng tính Excel bằng NPOI trong C#

Hãy tưởng tượng bạn đã làm việc chăm chỉ để biên dịch dữ liệu của mình trong một sổ làm việc Excel và lưu nó vào máy tính của bạn. Con bạn đang sử dụng cùng một máy tính cho mục đích giáo dục của chúng. Họ vô tình mở tệp bạn đã biên dịch sau rất nhiều công việc khó khăn và bằng cách nào đó thay đổi dữ liệu của bạn.
tháng 5 19, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal