Tiếng Việt

Định dạng tệp ngôn ngữ đánh dấu - một cuộc khảo sát

Ngôn ngữ đánh dấu là ngôn ngữ máy tính phân tách các yếu tố của tài liệu bằng các thẻ. Không giống như các ngôn ngữ lập trình, nó ở định dạng có thể đọc được của con người và có thể được mở với hầu hết tất cả các trình soạn thảo văn bản. Về bản chất của việc xác định các yếu tố theo thẻ, một tệp như vậy cho phép định nghĩa phạm vi rộng của các yếu tố.
tháng 5 17, 2019 · 5 phút · Kashif Iqbal

Các định dạng tệp web trên FileFormat.com

FileFormat.com là một điểm dừng của bạn để hướng dẫn về các định dạng tệp web. Sự kết hợp độc đáo của định dạng tệp Wiki, News và Diễn đàn hỗ trợ cho bạn cơ hội để có được kiến ​​thức về các loại tệp và tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả với cộng đồng định dạng tệp. Định dạng tệp web Danh mục định dạng tệp Web trên FileFormat.
tháng 2 9, 2019 · 4 phút · Kashif Iqbal