Thế giới phần mềm chứa đầy vô số loại tệp trong đó mỗi định dạng tệp phục vụ mục đích cụ thể. Danh sách các định dạng tệp không dừng ở đây và theo thời gian trôi qua, các loại tệp mới được giới thiệu để đạt được hiệu quả cũng như hỗ trợ nhiều chức năng hơn. Ngoài ra, các định dạng tệp đang bị lỗi thời cũng như sự xuất hiện của các định dạng tệp mới cùng loại. Trong tình huống như vậy, người ta cảm thấy thiếu một nền tảng duy nhất trong đó:

  • Thông tin về định dạng tệp có sẵn
  • Các nhà phát triển ứng dụng có thể nhận được lời khuyên của chuyên gia về các vấn đề trong khi thực hiện các định dạng tệp
  • Tin tức liên quan đến định dạng tệp trên khắp thế giới được tìm thấy

Fileformat.com sẽ sớm ra mắt

Câu trả lời cho tất cả các yêu cầu như vậy là FileFormat.com. Nó sẽ giải quyết các mối quan tâm trên bằng cách cung cấp một nền tảng duy nhất. Được cung cấp bởi Aspose ở phía sau của nó, FileFormat.com mang đến trải nghiệm rộng lớn của nó trong lĩnh vực API định dạng tệp tại dịch vụ của bạn để giúp bạn làm việc với các định dạng tệp. Nền tảng sẽ cung cấp:

  • Diễn đàn định dạng tệp - để bạn có thể đăng các truy vấn của mình liên quan đến các định dạng tệp khác nhau và nhận lời khuyên chuyên môn từ các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi cũng như người dùng cộng đồng
  • Định dạng tệp wiki - Một địa điểm duy nhất chứa thông tin về hàng ngàn định dạng tệp cùng với thông tin thông số kỹ thuật của chúng
  • Tin tức định dạng tệp - Phần tin tức tương tác để tìm hiểu tin tức mới nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới liên quan đến định dạng tệp Mục đích cuối cùng của FileFormat.com là tạo ra một cộng đồng nơi có thể thảo luận về các vấn đề định dạng tệp, giúp được hiển thị dưới dạng thảo luận để làm việc với các loại tệp, thiết lập cơ sở kiến ​​thức về tất cả các loại tệp và trở thành nguồn tin tức định dạng tệp. Để biết thêm tin tức, hãy theo dõi!