Quên gặp rắc rối và cài đặt FileFormat.words để tạo và thao tác các tài liệu MS Word. Phần mềm tự động hóa tài liệu này cung cấp các tính năng rất hữu ích.

Cách tạo tài liệu Word trong C#

Tổng quan

Chúng tôi vui mừng thông báo phát hành FileFormat.words cho .NET. Đây là một API nguồn mở được viết bằng C# và cho phép các nhà phát triển .NET tạo, thiết kế và sửa đổi các tài liệu MS Word được lập trình. Bất kể bạn là người mới bắt đầu hay nhà phát triển cấp chuyên gia, bạn có thể dễ dàng tích hợp fileformat.words với ứng dụng .NET của bạn. Ngoài ra, không ai có thể từ chối ý nghĩa và khả năng sử dụng của các tài liệu MS Word trong bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là định dạng tệp được sử dụng rộng rãi và đa năng nhất. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ tìm hiểu Cách tạo tài liệu Word trong C#**và chúng tôi cũng sẽ viết một số đoạn mã để xem fileFormat.words cho .NET trong hành động. Chúng tôi sẽ bao gồm các phần sau:

Trình tạo tài liệu Word - Cài đặt API nguồn mở

Theo như việc cài đặt API nguồn mở này có liên quan, nó rất dễ cài đặt và thiết lập trong ứng dụng .NET của bạn. Ngoài ra, FileFormat.words Thư viện nhẹ và cung cấp các tính năng mạnh mẽ để hoạt động với các tài liệu MS Word. Vì vậy, hãy tải xuống Gói Nuget hoặc chạy lệnh sau trong Trình quản lý gói NUGET để cài đặt phần mềm tự động hóa tài liệu nguồn mở này .

Install-Package FileFormat.Words
Trình tạo tài liệu Word - Cài đặt API nguồn mở

Cách tạo tài liệu Word theo chương trình

Khi API Trình tạo tài liệu Word**này được cài đặt, chúng ta có thể viết đoạn mã để trình bày cách tạo tài liệu Word trong C# theo chương trình. Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo tài liệu từ trống:

 • Khởi tạo một thể hiện của lớp tài liệu.
 • Gọi phương thức lưu để lưu tài liệu từ vào đĩa. Sao chép và dán đoạn mã sau vào tệp chính của bạn và chạy chương trình.
using FileFormat.Words;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Initialize an instance of the Document class.
      Document doc = new Document();

      // Call the Save method to save the Word document onto the disk.
      doc.Save("/Docs.docx");
    }

  }
}

Đoạn mã trên sẽ tạo ra một tài liệu từ trống vì bạn có thể thấy đầu ra trong hình ảnh dưới đây:

Trình tạo tài liệu Word

Phần mềm tự động hóa tài liệu - Tùy chọn nâng cao

Chúng tôi đã tạo thành công một tài liệu từ trống bằng cách sử dụng API Trình tạo tài liệu Word nguồn mở này . Bây giờ, chúng ta không chỉ có thể thêm một số văn bản vào một tài liệu mà còn tạo kiểu văn bản theo yêu cầu. Hãy cùng đặt một vài dòng mã nguồn vào tệp chính của chúng tôi.

using FileFormat.Words;

namespace Example
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Create an instance of the Document class.
      using (Document doc = new Document())
      {
        //Initialize the constructor of the Body class with the Document class object.
        Body body = new Body(doc);
        // Instantiate an instance of the Paragraph class.
        Paragraph para1 = new Paragraph();
        // Invoke the Text property to set the text of the paragraph.
        para1.Text = "In publishing and graphic design, Lorem ipsum is a placeholder  text commonly used to demonstrate the visual form of a document or a typeface without relying on meaningful content. Lorem ipsum may be used as a placeholder before final copy is available..";
        para1.Indent = "300";
        para1.LeftIndent = "250";
        para1.RihgtIndent = "350";
        para1.FirstLineIndent = "330";
        para1.Align = "Left";
        para1.LinesSpacing = "552";
        // Call the AppendChild(paragraph) method to add the paragraph to the document.
        body.AppendChild(para1);
        // The Save method will save the Word document onto the disk.
        doc.Save("/Docs.docx");
      }

    }

  }
}

Cập nhật tệp chính của bạn với đoạn mã trên và chạy lại dự án. Bạn sẽ thấy đầu ra được tạo bởi phần mềm tự động hóa tài liệu nguồn mở này**như trong hình ảnh dưới đây:

Phần mềm tự động hóa tài liệu

Kết luận

Điều này đưa chúng ta đến cuối bài viết trên blog này. Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã học Cách tạo tài liệu Word trong C# bằng nguồn mở FileFormat.words. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trải qua quy trình cài đặt và một số tính năng nâng cao được cung cấp bởi thư viện trình tạo tài liệu Word này . Hơn nữa, có nhiều tính năng khác mà bạn có thể khám phá trong tài liệu. Cuối cùng, FileFormat.com luôn luôn viết các bài đăng trên blog hướng dẫn về các chủ đề thú vị. Vì vậy, xin vui lòng giữ liên lạc để cập nhật thường xuyên. Hơn nữa, bạn có thể theo dõi chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi, bao gồm Facebook, LinkedIn, và Twitter.

Đóng góp

FileFormat.words cho .NET là một dự án nguồn mở và có sẵn trên GitHub. Vì vậy, sự đóng góp từ cộng đồng được đánh giá cao.

Đặt câu hỏi

Bạn có thể cho chúng tôi biết về câu hỏi hoặc truy vấn của bạn trên [Diễn đàn] của chúng tôi 29.

faqs

** Cách tạo tài liệu Word mới trong C#?** Vui lòng theo dõi Liên kết để tìm hiểu về việc tạo tài liệu Word bằng cách sử dụng phần mềm tự động hóa tài liệu nguồn mở này FileFormat.words. ** Cách tạo tài liệu Word trong .NET Core?** Tải xuống Gói Nuget của thư viện nguồn mở FileFormat.words cho .NET được viết bằng C#. Đây là một API .NET cấp doanh nghiệp được phát triển cho các nhà phát triển .NET nếu họ có kế hoạch trang bị phần mềm kinh doanh của họ một công cụ tạo tài liệu Word**.