Project Management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities to meet the project requirements. There are several applications available that provide the facility to keep track of all the activities, which are part of a project, and monitor them for successful completion of the project. Microsoft Project is one such application that saves the project in popular project file formats for manipulation. Primavera is another tool that is extensively used for this purpose. Ứng dụng quản lý dự án Lưu dữ liệu liên quan đến dự án trong các định dạng tệp cụ thể. Một số định dạng tệp phổ biến bao gồm MPP, XER, XML và các định dạng khác. FileFormat.com là một điểm dừng của bạn để hướng dẫn về các định dạng tệp quản lý dự án như vậy. Sự kết hợp độc đáo của định dạng tệp Wiki, NewsDiễn đàn hỗ trợ cho bạn cơ hội để có được kiến ​​thức về các loại tệp và tham gia vào các cuộc thảo luận hiệu quả với cộng đồng định dạng tệp.

Định dạng tệp quản lý dự án

Quản lý dự án Danh mục định dạng tệp trên FileFormat.com bao gồm các định dạng tệp thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu liên quan đến dự án. Chúng ta hãy xem một số định dạng tệp này.

MPP

Một tệp có tiện ích mở rộng MPP là tệp dữ liệu Microsoft Project lưu trữ thông tin liên quan đến quản lý dự án theo cách tích hợp. Đây là định dạng tệp độc quyền được phát triển bởi Microsoft dưới dạng định dạng tệp cho Microsoft Project (MSP) là phần mềm ứng dụng quản lý dự án. Bên cạnh MPP, MSP hỗ trợ các định dạng tệp khác cũng như lược đồ Project XML. Một số API và ứng dụng cung cấp cơ sở để chuyển đổi định dạng tệp MPP cho các cơ sở khác. Microsoft hiện có máy chủ dự án trực tuyến, nơi có thể tải lên các tệp quản lý dự án để hợp tác bởi nhiều người dùng.

mpx

. Định dạng tệp MPX cho phép bạn chuyển thông tin dự án không thể xuất hiện trong bảng, chẳng hạn như thông tin gán tài nguyên chi tiết, thông tin lịch hoặc thông tin trong hộp thoại Thông tin dự án. Phiên bản ban đầu của Microsoft Project 4.0 đã bắt đầu hỗ trợ tạo và đọc các định dạng tệp MPX tiếp tục cho đến khi Microsoft Project 98. Tuy nhiên, hỗ trợ tạo các tệp MPX đã bị ngừng phát hành của Microsoft Project 2000 và các phiên bản cho đến Microsoft Project 2010 chỉ hỗ trợ MPX đọc. Các phiên bản muộn hơn MSP 2010 không hỗ trợ đọc định dạng tệp MPX.

Tài nguyên định dạng tệp

Tin tức định dạng tệp - Một điểm dừng của bạn cho tất cả các tin tức liên quan đến định dạng tệp từ khắp nơi trên thế giới . Định dạng tệp wiki Các danh mục định dạng tệp cho thông tin về các định dạng tệp khác nhau