Tiếng Việt

Hình ảnh Raster vs Vector: Một so sánh ngắn gọn

Biểu diễn trực quan hoặc thiết kế trên một số bề mặt, chẳng hạn như màn hình, tường, đá, vải hoặc giấy để thông báo, minh họa hoặc giải trí thường được gọi là hình ảnh hoặc đồ họa. Nhiều loại đồ họa hoặc hình ảnh có thể được tìm thấy trong thời đại hiện đại này, nhưng hãy để so sánh các loại hình ảnh raster và vector. Sự khác biệt giữa các tệp hình ảnh vectơ và raster là gì?
tháng 8 25, 2021 · 4 phút · Muhammad Umar