Tiếng Việt

Bom zip - phát nổ lưu trữ của bạn

Một quả bom zip là một tệp lưu trữ ZIP1 tạm dừng hoặc làm hỏng hệ thống đọc nó. Phần mềm giải nén, khi giải nén một tệp lưu trữ như vậy, lấy một lượng lớn không gian đĩa, thời gian xử lý hoặc bộ nhớ. Điều này làm cho hệ thống thực thi đi ra khỏi tài nguyên và cuối cùng sự cố. Một ví dụ như vậy về các tập tin bom zip là lưu trữ nén 42.
tháng 10 9, 2021 · 3 phút · Kashif Iqbal

Thuật toán nén - Một bản tóm tắt ngắn gọn

Ngày nay, thế giới kỹ thuật số kết nối mọi người bằng cách sử dụng các thiết bị cầm tay như điện thoại di động và máy tính bảng. Điều này cũng đã dẫn đến sự gia tăng chia sẻ dữ liệu đòi hỏi phải quản lý lưu trữ đĩa hiệu quả. Hơn nữa, việc chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả qua Internet đòi hỏi các kích thước tệp phải nhỏ nhất có thể.
tháng 9 3, 2021 · 6 phút · Muhammad Umar