Tiếng Việt

Sự khác biệt giữa Doc và Docx

Các tiện ích mở rộng docx và docx đề cập đến các định dạng tệp Microsoft Word phổ biến đã là một phần của bộ văn phòng của nó trong một thời gian dài. Doc là loại tệp lâu đời nhất và đã được sử dụng rộng rãi trước khi giới thiệu định dạng tệp Docx. Các tệp doc cũng được biết đến là các tệp Word97-2003. DOCX Định dạng tệp đã được giới thiệu với việc ra mắt Word 2007 và là định dạng tệp mặc định để lưu các tài liệu Word.
tháng 8 11, 2022 · 5 phút · Kashif Iqbal