Tiếng Việt

Đọc và trích xuất văn bản từ các tài liệu từ trong Java

Là nhà phát triển ứng dụng Java, người xây dựng các ứng dụng xử lý tài liệu, bạn có thể quan tâm đến việc cung cấp khả năng đọc các tài liệu từ trong ứng dụng Java của bạn và trích xuất văn bản từ các tài liệu này theo chương trình. Bạn có thể tận dụng sức mạnh của API DOCX4J để đọc tệp docx và trích xuất văn bản từ các tệp này từ ứng dụng Java của bạn.
tháng 7 30, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Tạo các tệp docx word trong java với API docx4j

Định dạng Microsoft Word DOCX nổi bật là một trong những lựa chọn phổ biến nhất để tạo ra các tài liệu phong phú và năng động. Mặc dù việc tạo tài liệu thủ công thông qua giao diện đồ họa Word Word là thuận tiện, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng khả thi hoặc hiệu quả, đặc biệt là khi xử lý các nhiệm vụ quy mô lớn hoặc lặp đi lặp lại.
tháng 7 29, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Docx4j - API Java cho các tệp XML Microsoft mở

DocX4J là một API Java miễn phí sử dụng nguồn mở để tạo và thao tác các định dạng tệp Microsoft Office. Nó cho phép bạn tạo và cập nhật các định dạng tệp Microsoft OpenXML, tức là Word Docx, PowerPoint PPTX và Excel XLSX. Docx4j sử dụng [Jaxb1] (Java™ Architecture for XML Binding) để tạo biểu diễn trong bộ nhớ của các đối tượng tương ứng. Các tính năng chính của API docx4j cho java Docx4j hỗ trợ làm việc với docx, pptx và xlsx các tệp theo một số cách.
tháng 7 26, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal