Tiếng Việt

Những loại tệp thực thi thường được sử dụng?

Các loại tệp thực thi là các định dạng đặc biệt hoặc đơn giản là các tập lệnh văn bản, có thể được chạy trực tiếp bởi các hệ điều hành máy tính. Các tệp này thường được tạo từ mã nguồn của ngôn ngữ lập trình và thường không thể đọc được, không thể chỉnh sửa và được tạo bởi một trình biên dịch ở định dạng nhị phân.
tháng 7 3, 2021 · 4 phút · Muhammad Umar