Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh thành PDF trong C# với ITEXTPDF

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Hình ảnh là một cách hiệu quả để trực quan hóa dữ liệu và làm cho các tài liệu trông nhiều thông tin hơn. Các tệp PDF là một trong những định dạng tệp tài liệu được sử dụng rộng rãi để chia sẻ thông tin và nội dung. Là nhà phát triển ứng dụng .NET, bạn muốn thêm chức năng chuyển đổi các loại hình ảnh khác nhau như PNG, JPG, BMP và GIF đến Định dạng tệp PDF Sử dụng C# trong ứng dụng của bạn.
tháng 7 21, 2023 · 5 phút · Kashif Iqbal

Mật khẩu Bảo vệ các tệp PDF bằng C#

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Đảm bảo bảo mật thông tin nhạy cảm của chúng tôi đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù bạn có giao dịch với các báo cáo bí mật, hợp đồng pháp lý hoặc các tài liệu kinh doanh quan trọng hay không, thì nó rất quan trọng để bảo vệ [các tệp PDF] của bạn 2 khỏi mắt tò mò. Là nhà phát triển ứng dụng .
tháng 7 19, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Xoay tệp PDF trong C# bằng ITEXTPDF

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Các tài liệu PDF xoay vòng đã trở thành một nhiệm vụ thiết yếu trong các ngành công nghiệp và lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh đến học viện. Cho dù bạn cần sửa hướng định hướng của các tài liệu được quét, điều chỉnh bố cục của bản trình bày hoặc đảm bảo trải nghiệm đọc đúng trên các thiết bị khác nhau, biết cách xoay PDF là một kỹ năng có giá trị.
tháng 7 17, 2023 · 6 phút · Kashif Iqbal

Xóa các trang khỏi các tệp PDF bằng C#

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Các tệp PDF đã trở thành định dạng tiêu chuẩn để chia sẻ và lưu trữ tài liệu, nhưng bạn có thể bắt gặp các tình huống mà bạn cần xóa thông tin không cần thiết hoặc nhạy cảm khỏi chúng. Cho dù nó loại bỏ dữ liệu bí mật, giảm kích thước tệp hoặc tổ chức lại nội dung, khả năng xóa các trang khỏi PDF là một tính năng có giá trị.
tháng 7 15, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Hợp nhất các tệp PDF bằng C#

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Hợp nhất các tệp PDF đã trở thành một nhu cầu phổ biến đối với nhiều doanh nghiệp và cá nhân. Nó cho phép bạn kết hợp nhiều tài liệu PDF thành một tệp duy nhất, thống nhất, cung cấp sự thuận tiện và tổ chức. Cho dù bạn muốn hợp nhất hóa đơn, báo cáo hoặc các loại tài liệu khác, quá trình này đơn giản hóa việc quản lý tài liệu và nâng cao năng suất tổng thể.
tháng 7 13, 2023 · 5 phút · Kashif Iqbal

Chia PDF thành các phần bằng C#

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Hãy tưởng tượng bạn có một tệp PDF lớn bao gồm nhiều phần và bạn chỉ muốn chia sẻ các phần cụ thể của tệp PDF lớn này với các thành viên trong nhóm của bạn. Vì bạn có thể chia sẻ toàn bộ bản pdf này với họ, bạn sẽ muốn chia tệp PDF này thành các phần để chia sẻ các phần cụ thể với các thành viên trong nhóm tương ứng.
tháng 7 13, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Tạo và thao tác các tệp PDF bằng ITEXTPDF trong .NET

! Cơ sở kiến ​​thức ITEXT Trong bài viết trước của chúng tôi, chúng tôi đã nói về API ITEXTPDF để làm việc với các tệp PDF bằng cách sử dụng C#/VB.NET trong các ứng dụng .NET. API cho phép bạn tạo, chỉnh sửa và thao tác các tài liệu PDF mà không cần vào bất kỳ chi tiết định dạng tệp nội bộ nào của định dạng tệp PDF. Sử dụng ITEXTPDF rất dễ làm việc và chỉ với một vài dòng mã, bạn có thể bắt đầu tạo, đọc và thao tác các tệp PDF.
tháng 7 5, 2023 · 7 phút · Kashif Iqbal

ITEXT-API .NET nguồn mở cho tài liệu PDF

ITEXT cho .NET là API .NET nguồn mở miễn phí để tạo và làm việc với các tài liệu PDF trong các ứng dụng C#/VB.NET. Nó cho phép các nhà phát triển ứng dụng .NET viết các ứng dụng để tạo, sửa đổi và trích xuất nội dung từ các tệp PDF. ITEXT cho .NET là một cổng của API ITEXT gốc, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java. Nó được phát triển để cung cấp các tính năng xử lý tài liệu PDF cho các nhà phát triển ứng dụng .
tháng 6 27, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal