Tiếng Việt

Cách thêm siêu liên kết vào excel bằng C#

Excel là một công cụ đặc biệt để làm việc với các bộ dữ liệu lớn, trực quan hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu thống kê. Mặc dù tạo báo cáo dữ liệu chi tiết trong Excel, một số dữ liệu nhất định có thể yêu cầu được liên kết với các nguồn dữ liệu bên ngoài, trang web, địa chỉ email và vị trí đích trong một bảng tính khác trong cùng một sổ làm việc.
tháng 6 26, 2023 · 7 phút · Kashif Iqbal

Đặt kiểu ô trong Excel bằng API NPOI trong C#

Áp dụng một phong cách cho một ô hoặc tập hợp các ô là một hoạt động rất phổ biến trong khi làm việc với sổ làm việc trong Excel. Bằng cách tạo kiểu ô, chúng tôi có nghĩa là áp dụng một tập hợp các định dạng được xác định như phông chữ, kích thước phông chữ, định dạng số, đường viền ô và bóng ô. Điều này giúp cải thiện và trực quan hóa dữ liệu tốt hơn để tham khảo nhanh.
tháng 5 20, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Bảo vệ bảng tính Excel bằng NPOI trong C#

Hãy tưởng tượng bạn đã làm việc chăm chỉ để biên dịch dữ liệu của mình trong một sổ làm việc Excel và lưu nó vào máy tính của bạn. Con bạn đang sử dụng cùng một máy tính cho mục đích giáo dục của chúng. Họ vô tình mở tệp bạn đã biên dịch sau rất nhiều công việc khó khăn và bằng cách nào đó thay đổi dữ liệu của bạn.
tháng 5 19, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Hợp nhất các tế bào trong Excel bằng NPOI trong C#

Một hoạt động phổ biến trong Microsoft Excel là hợp nhất hai hoặc nhiều ô. Điều này mang lại cái nhìn và cảm nhận có tổ chức hơn với dữ liệu của bạn với ý nghĩa nhóm dữ liệu và thông tin tiêu đề. Bạn có thể hợp nhất càng nhiều ô cũng như các hàng và cột bằng cách sử dụng Excel. Là một nhà phát triển ứng dụng .
tháng 5 13, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Chèn hình ảnh vào excel bằng NPOI trong .NET

Chèn hình ảnh vào các tệp Excel là một tính năng được sử dụng rất phổ biến cho người dùng Microsoft Excel. Thêm hình ảnh vào sổ làm việc Excel của bạn giúp làm rõ quan điểm của bạn và biểu diễn dữ liệu hiệu quả hơn. Bạn có thể thêm nhiều hình ảnh vào mỗi bảng tính trong sổ làm việc của bạn. Là nhà phát triển ứng dụng .
tháng 5 11, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Tạo danh sách thả xuống trong Excel với NPOI trong C#

Danh sách thả xuống cung cấp một cách tốt hơn để hạn chế người dùng nhập dữ liệu từ danh sách các tùy chọn được chỉ định. Điều này loại bỏ cơ hội tạo các mục dữ liệu sai nếu đầu vào của người dùng theo cách thủ công. Tạo danh sách thả xuống trong sổ làm việc Excel của bạn là một cách ưa thích của người dùng hấp dẫn chỉ chọn từ các mục thả xuống có sẵn.
tháng 5 6, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Sao chép bảng tính trong Excel với API NPOI bằng C#

Microsoft Excel là một công cụ hoàn hảo để làm việc với các tính toán và tính toán sử dụng nhiều dữ liệu. Mọi người sử dụng nó trong công việc thường xuyên của họ để thực hiện các tính toán phức tạp như thực hiện công thức toán học, phân tích thống kê và nhiều hơn nữa. Dữ liệu trong bảng tính Excel thường có thể cần được sao chép trong một bảng tính khác trong cùng một sổ làm việc để các hoạt động và sửa đổi tiếp theo.
tháng 4 15, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Chèn tiêu đề và chân trang trong Excel bằng NPOI trong .NET

Nếu bạn là người dùng thường xuyên làm việc với Excel Workbooks, bạn phải quen với việc thêm các tiêu đề và chân trang vào tệp của mình. Như tên chỉ ra, tiêu đề trong tệp Excel thể hiện thông tin lặp đi lặp lại được thêm vào đầu tệp, trong khi chân trang được sử dụng để thêm thông tin vào cuối mỗi trang trong tệp. Thông tin tiêu đề và chân trang được lặp lại trên mỗi trang của tệp.
tháng 4 4, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm công thức trong Excel bằng NPOI trong .NET

Nếu bạn đã làm việc với các công thức trong Excel, bạn phải biết sức mạnh của việc sử dụng các công thức để thực hiện các tính toán và phân tích. Sử dụng các công thức là rất cần thiết để tạo ra bảng tính hiệu quả và đưa ra quyết định sáng suốt. Excel có một loạt các công thức bao gồm các toán tử, chức năng và tham chiếu tế bào để tự động hóa hoàn toàn tính toán và phân tích dữ liệu.
tháng 3 30, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm bình luận trong Excel bằng NPOI trong .NET

Trong bài viết trước của chúng tôi, sử dụng NPOI cho bảng tính trong .NET, chúng tôi đã đi qua và cho thấy cách bạn có thể tạo một sổ làm việc với NPOI trong C#. Chúng tôi cũng chỉ ra các ví dụ về cách đọc dữ liệu từ bảng tính và lưu sổ làm việc dưới dạng XLSX. NPOI là một API nguồn mở mạnh mẽ cho phép bạn làm việc với bảng tính và tài liệu Word của Microsoft Office Excel.
tháng 3 24, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal