Tiếng Việt

Cách chèn đạn vào tài liệu Word bằng C#

Tài liệu từ là lựa chọn yêu thích khi tạo ra các báo cáo và tài liệu nội dung. Sử dụng đạn trong một tài liệu giúp tăng cường khả năng đọc của tài liệu và giúp tổ chức thông tin. Những điều này cũng giúp so sánh dữ liệu và làm nổi bật thông tin chính. Là một nhà phát triển .NET, bạn có thể cung cấp chức năng làm việc với các viên đạn từ trong ứng dụng .
tháng 6 24, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm dấu trang trong tài liệu Word bằng C#/VB.NET

Bạn phải quen thuộc với thuật ngữ Bookmark Bookmark, đánh dấu một tính năng mà bạn có thể dễ dàng nhận được khi được yêu cầu. Trong khi làm việc với các tài liệu từ lớn, bạn thường có thể thêm dấu trang vào một số văn bản/trang mà bạn muốn được đưa vào danh sách các địa điểm mà bạn muốn truy cập nhanh chóng nếu được yêu cầu. Microsoft Word cho phép bạn làm việc với dấu trang trong các tài liệu bằng cách thêm, cập nhật và xóa dấu trang.
tháng 6 21, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Chèn hình mờ trong tài liệu Word bằng C#

Hình mờ là văn bản, logo hoặc mẫu đồ họa khác được chèn vào một tài liệu hoặc được đặt chồng lên một hình ảnh khác. Mục đích của nó là giữ danh tính của tài liệu hoặc hình ảnh gốc để cấm sử dụng nó mà không được phép. Là nhà phát triển ứng dụng .NET, bạn có thể cung cấp chức năng chèn một hình mờ vào các tài liệu từ trong ứng dụng C# xử lý tài liệu của bạn.
tháng 6 13, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

Tạo bảng trong tài liệu Word bằng C#

Bảng là một cách tuyệt vời để tổ chức dữ liệu trong các tài liệu từ của bạn. Một bảng có thể bao gồm nhiều hàng và cột trong đó mỗi sự kết hợp của hàng và cột được gọi là một ô. Mỗi ô có thể có văn bản và các kiểu định dạng văn bản khác nhau có thể được áp dụng cho nội dung ô. Là một nhà phát triển ứng dụng .
tháng 6 12, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm siêu liên kết vào tài liệu Word trong C#

Một siêu liên kết là một văn bản neo dẫn đến một trang web trực tuyến khi nó được nhấp. Bạn có thể tạo bất kỳ văn bản nào trong một tài liệu Word một siêu liên kết sẽ điều hướng người dùng đến trang được liên kết khi nhấp. Các siêu liên kết giúp các nhà văn dễ dàng hướng dẫn người đọc tài liệu cho bất kỳ tài liệu tham khảo nào được liên kết với bài viết chính.
tháng 6 6, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Thêm tiêu đề và chân trang vào docx bằng C#

Tiêu đề và chân trang thường được sử dụng trong khi làm việc với các tài liệu từ. Họ đưa ra một cái nhìn rõ ràng về chủ đề chính của tài liệu cũng như bất kỳ thông tin bổ sung nào cần được đặt trước độc giả. Microsoft Word cho phép bạn thêm thông tin tiêu đề và chân trang vào tài liệu của bạn với tùy chỉnh. Nếu bạn là một nhà phát triển ứng dụng .
tháng 6 5, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Chèn hình ảnh vào tài liệu Word bằng NPOI trong C#/VB.NET

Việc sử dụng hình ảnh trong tài liệu là một hoạt động thường xuyên trong khi làm việc với Microsoft Word. Hình ảnh đưa ra sự rõ ràng cho nội dung của tài liệu cũng như đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tiếp thông tin khó nói hơn. Thêm hình ảnh làm cho nội dung dễ hiểu hơn. Là một nhà phát triển .NET, việc thêm chức năng chèn hình ảnh vào tài liệu Word là một tính năng thú vị có thể thêm giá trị cho ứng dụng của bạn.
tháng 5 31, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Định dạng văn bản trong tài liệu Word bằng NPOI trong C#/VB.NET

Microsoft Word là ở lại đây và vẫn là một trong những biên tập viên tài liệu được sử dụng rộng rãi để tạo tài liệu. Hầu như mọi người đều biết về nó và sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày theo cách này hay cách khác. Mọi người từ mọi khía cạnh của cuộc sống sử dụng nó theo cách này hay cách khác để tạo ra các tài liệu.
tháng 5 29, 2023 · 4 phút · Kashif Iqbal

Tạo tài liệu Word trống bằng API NPOI trong C#/VB.NET

Hầu như mọi người đều sử dụng Microsoft Word hàng ngày để tạo tài liệu và lưu chúng sau khi chúng được hoàn thành. Nó cung cấp rất nhiều chức năng để tạo tài liệu giàu văn bản, hình ảnh, tùy chọn đa phương tiện, clip nghệ thuật, bảng và nhiều loại dữ liệu khác. Đó là lý do tại sao nó là sự lựa chọn đầu tiên của việc sử dụng khi tạo ra các tài liệu.
tháng 5 26, 2023 · 3 phút · Kashif Iqbal

API NPOI để xử lý các tài liệu từ trong .NET - Tổng quan

NPOI là một API tương đương nguồn mở .NET của dự án POI Java được sử dụng để đọc/ghi các định dạng tệp văn phòng Microsoft®. Nó có XWPF Không gian tên để xử lý tài liệu Word và hỗ trợ làm việc với định dạng tệp Word .docx. API có sẵn để được sử dụng trong cả hai dự án .NET và .NET Core bằng C# và VB.NET. Trong bài viết này, chúng tôi đi qua NPOI cho API .
tháng 5 26, 2023 · 2 phút · Kashif Iqbal