Tiếng Việt

Ba API .NET nguồn mở cho tài liệu xử lý văn bản

Để tự động hóa việc thao tác các tài liệu trong các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cần một số API đáng tin cậy. Thị trường cung cấp cả phần mềm nguồn mở (OSS) và phần mềm nguồn đóng (CSS) để hoạt động với tài liệu xử lý văn bản. API nguồn đóng thường tốn kém. Có một loạt các API miễn phí có sẵn với cả các tính năng cơ bản và nâng cao, sau đây là một vài trong số đó:
tháng 1 11, 2020 · 2 phút · Ali Ahmad