Tiếng Việt

Hiểu các định dạng tệp PowerPoint

Microsoft PowerPoint đã được sử dụng trong nhiều năm để tạo ra các slide trình bày mạnh mẽ. Ứng dụng phần mềm này rất dễ sử dụng và nó cung cấp nhiều tính năng thoải mái cho người dùng. Vì vậy, người dùng chỉ cần thiết kế và tạo bản trình bày mà không bận tâm đến định dạng tệp trình bày đã được sử dụng để lưu bài thuyết trình của họ.
tháng 8 13, 2021 · 4 phút · Muhammad Umar