Tiếng Việt

Sự khác biệt giữa PPT và PPTX

Nếu bạn là người dùng thường xuyên của Microsoft PowerPoint trong một thời gian dài, bạn phải biết về các định dạng tệp PPT và PPTX. Cả hai loại tệp trình bày này đã là một phần của Microsoft PowerPoint trong một thời gian khá lâu rồi. PPT là định dạng tệp PowerPoint lâu đời nhất đã được sử dụng rộng rãi để lưu các bài thuyết trình vào đĩa. Nó đã được thay thế bằng định dạng tệp PPTX mới hơn với việc giới thiệu Office 2007, đây là định dạng mặc định để lưu các bài thuyết trình kể từ đó.
tháng 8 25, 2022 · 3 phút · Kashif Iqbal