Tiếng Việt

Định dạng mô hình 3D - hữu ích cho người soạn thảo

Mô hình 3D được biết đến rộng rãi ở khắp mọi nơi và được sử dụng trong vô số phương tiện, từ kiến ​​trúc, minh họa, trò chơi video, kỹ thuật và quảng cáo. Thuật ngữ kỹ thuật này cũng được sử dụng trên web, trong đó kết xuất chứa mô hình 3D cùng với phát triển web. Có một số định dạng tệp 3D có sẵn cho các mô hình 3D, bao gồm các tùy chọn riêng biệt chỉ được sử dụng trong các phòng thí nghiệm chuyên dụng và các định dạng nổi tiếng có sẵn trong hầu hết các thiết bị kỹ thuật số.
tháng 9 10, 2021 · 5 phút · Muhammad Umar