DocX4J là một API Java miễn phí sử dụng nguồn mở để tạo và thao tác các định dạng tệp Microsoft Office. Nó cho phép bạn tạo và cập nhật các định dạng tệp Microsoft OpenXML, tức là Word Docx, PowerPoint PPTX và Excel XLSX. Docx4j sử dụng [Jaxb1] (Java™ Architecture for XML Binding) để tạo biểu diễn trong bộ nhớ của các đối tượng tương ứng.

Các tính năng chính của API docx4j cho java

Docx4j hỗ trợ làm việc với docx, pptxxlsx các tệp theo một số cách. Sau đây là các tính năng chính của API DOCX4J.

 1. Tạo và sửa đổi tài liệu Docx: DOCX4J cho phép bạn tạo tài liệu Word mới từ đầu hoặc sửa đổi các tài liệu hiện có. Bạn có thể thêm đoạn văn, bảng, hình ảnh, tiêu đề, chân trang, và nhiều hơn nữa.
 2. Tạo tài liệu dựa trên mẫu: Bạn có thể sử dụng DOCX4J để tạo các mẫu tài liệu Word với trình giữ chỗ, sau đó điền vào các trình giữ chỗ đó bằng dữ liệu một cách linh hoạt. Điều này rất hữu ích để tạo tài liệu có nội dung động, chẳng hạn như hóa đơn, báo cáo và thư.
 3. Hỗ trợ kiểm soát nội dung: DOCX4J cung cấp hỗ trợ cho các điều khiển nội dung, được cấu trúc các phần tử XML có thể được chèn vào các tài liệu từ. Điều khiển nội dung có thể được sử dụng để liên kết dữ liệu, lắp ráp tài liệu và thao tác nội dung.
 4. Hợp nhất và so sánh các tài liệu: Thư viện cho phép bạn hợp nhất nhiều tài liệu từ vào một tài liệu. Ngoài ra, nó hỗ trợ so sánh tài liệu, cho phép bạn so sánh hai tài liệu và xác định sự khác biệt.
 5. Chuyển đổi PDF: DOCX4J có thể được sử dụng để chuyển đổi tài liệu từ sang định dạng PDF, cho phép bạn tạo các tệp PDF từ các tệp docx.
 6. Nhập và xuất các tính năng: Bạn có thể nhập và xuất nội dung từ và sang các định dạng khác nhau, bao gồm HTML, RTF (định dạng văn bản phong phú) và XHTML.
 7. Hỗ trợ MathMl: DOCX4J hỗ trợ MathML, đây là ngôn ngữ đánh dấu để đại diện cho ký hiệu toán học.
 8. Hỗ trợ phần XML tùy chỉnh: Thư viện cho phép bạn thêm các phần XML tùy chỉnh vào tài liệu Word, cung cấp một cách để mở rộng các khả năng của tài liệu ngoài các tính năng từ tiêu chuẩn.
 9. Tài liệu toàn diện và cộng đồng tích cực: Thư viện được ghi chép lại, với một cộng đồng mạnh mẽ và tích cực, cung cấp hỗ trợ và cập nhật.
 10. Tài liệu toàn diện và cộng đồng tích cực: Thư viện được ghi chép rõ ràng, với một cộng đồng mạnh mẽ và tích cực, cung cấp hỗ trợ và cập nhật.

Làm thế nào để cài đặt docx4j?

Bạn có thể sử dụng hướng dẫn từng bước sau để cài đặt API DOCX4J để làm việc với các định dạng tệp Office từ trong các ứng dụng Java của bạn.

Các bước để cài đặt API docx4j

Để cài đặt DOCX4J trong dự án Java của bạn, bạn có thể sử dụng Maven hoặc Gradle, đây là các công cụ tự động hóa xây dựng phổ biến cho các dự án Java. Tại đây, một hướng dẫn từng bước về cách cài đặt Docx4J bằng Maven: ** Bước 1:**Tạo một dự án Maven mới (bỏ qua bước này nếu bạn đã có một dự án Maven hiện có). ** Bước 2:**Mở dự án của bạn trong môi trường phát triển tích hợp ưa thích (IDE) như Eclipse, IntelliJ hoặc NetBeans. ** Bước 3:Xác định vị trí tệp pom.xml trong dự án của bạn. Tệp này là nơi bạn tuyên bố phụ thuộc dự án của bạn. ** Bước 4: Thêm phụ thuộc docx4j vào tệp pom.xmlcủa bạn. Mở tệp và thêm phụ thuộc sau trong phần:

<dependencies>
  <!-- Other dependencies... -->
  <dependency>
    <groupId>org.docx4j</groupId>
    <artifactId>docx4j-JAXB-ReferenceImpl</artifactId>
    <version>8.2.11</version>
  </dependency>
</dependencies>

** Bước 5:**Lưu tệp pom.xml.

Tài nguyên docx4j {.

TIẾP THEO DOCX4J Ví dụ

 • Làm việc với các tệp docx
 • Làm việc với các tệp pptx
 • Làm việc với các tệp XLSX Hãy theo dõi các bài viết sắp tới về việc làm việc với API DOCX4J trong các ứng dụng Java của bạn.