NPOI là một API tương đương nguồn mở .NET của dự án POI Java được sử dụng để đọc/ghi các định dạng tệp văn phòng Microsoft®. Nó có XWPF Không gian tên để xử lý tài liệu Word và hỗ trợ làm việc với định dạng tệp Word .docx. API có sẵn để được sử dụng trong cả hai dự án .NET và .NET Core bằng C# và VB.NET. Trong bài viết này, chúng tôi đi qua NPOI cho API .NET để làm việc với định dạng tệp docx.

NPOI XWPF-Hướng dẫn nhanh

NPOI XWPF cung cấp chức năng làm việc với các tài liệu từ trong các dự án .NET của bạn bằng C#. Nó đã trưởng thành với thời gian trôi qua và được sử dụng bởi các nhà phát triển .NET trên toàn thế giới để cung cấp chức năng xử lý tài liệu trong các ứng dụng của họ.

Bạn có thể làm gì với NPOI cho .NET?

Bạn có thể sử dụng NPOI cho .NET/Core để cung cấp chức năng xử lý tài liệu trong các ứng dụng của mình. Ví dụ: một số tính năng thao tác DOCX mà nó cung cấp như sau:

Tài liệu tham khảo hữu ích